News

Aktualizacja wymagań dla koncesji paliwowych

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
24 September 2020
Aktualizacja wymagań dla koncesji paliwowych

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić uzyskać koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesje na magazynowanie paliw ciekłych oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi w tym koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

W pakietach znajdują się również informacje dotyczące uzyskania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesji na magazynowanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi w tym koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udostępnił także nowy wzór wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących.

Wszystkie informacje w zakresie uzyskania koncesji paliwowych znajdują się w poniższym linku https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle

Related

Aktualizacja wymagań dla koncesji paliwowych
24 September 2020

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić uzyskać…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter