Aktualności

Błękitna ruletka – błękitnymi certyfikatami PMOZE_BIO

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
15 lutego 2018
Błękitna ruletka – błękitnymi certyfikatami PMOZE_BIO

Błękitne certyfikaty (PMOZE_BIO) przyznawane za energię elektryczną wyprodukowaną w biogazowniach rolniczych zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Od początku wprowadzenia błękitnych certyfikatów (PMOZE_BIO) do ustawy OZE wiązały się z nimi liczne kontrowersje. W szczególności warto wspomnieć na ceny błękitnych certyfikatów (PMOZE_BIO), które w na szeregu sesji przekraczały ponad 400 zł w sytuacji gdy opłata zastępcza wynosiła 300,03 zł.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem URE, na dzień dzisiejszy (luty) możliwe jest jednak zrealizowanie obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej, co powoduje brak konieczności zakupu błękitnych certyfikatów po cenie dużo powyżej opłaty zastępczej.

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7356,Informacja-nr-62018.html

W swoim stanowisku URE wskazuje, że jeżeli średnia cena publikowana przez TGE na 2018 jest wyższa od jednostkowej opłaty zastępczej, czyli wyższa od 300,03 zł (a tak jest w roku 2018), to wówczas należy brać pod uwagę średnią cenę publikowaną przez TGE w danym miesiącu.

Zgodnie z danymi z TGE średnia cena w styczniu wynosiła 315,57 zł a w lutym 317,58 zł . Zatem jest wyższa od opłaty zastępczej 300,03 zł co powoduje możliwość realizacji obowiązku w zakresie błękitnych certyfikatów (PMOZE_BIO) poprzez uiszczenie opłaty zastępczej w miesiącu styczniu i lutym.

Czy w marcu będzie można też zapłacić opłatę zastępczą za obowiązek PMOZE_BIO to zależy od ceny miesięcznej publikowanej przez TGE i jeżeli cena ta będzie niższa niż 300,03 to odpowiedź brzmi NIE, jeżeli natomiast cena publikowana przez TGE będzie wyższa niż opłata zastępcza to odpowiedź brzmi TAK. Sytuacja taka będzie do końca okresu rozliczeniowego błękitnych certyfikatów (PMOZE_BIO) tj. do końca czerwca. I to jest właśnie tytułowa „błękitna ruletka błękitnymi certyfikatami” 

Należy też zwrócić uwagę, że przy umorzeniu liczy się średnia cena miesięczna obowiązująca w dacie wpływu do URE wniosku o umorzenie praw majątkowych lub wniesienia opłaty zastępczej. Dlatego jeżeli spółka obrotu lub odbiorca przemysłowy chce zapłacić opłatę zastępczą to  musi dopilnować by kwota opłaty zastępczej wpłynęła na konto NFOSiGW w miesiącu w którym może zapłacić opłatę zastępczą.

Powiązane

Szkolenie – Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie energetycznym
15 lutego 2018

Zapraszamy na szkolenie „RODO w energetyce – wdrożenie Rozporządzenia RODO w przedsiębiorstwach energetycznych”, które organizujemy…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera