Aktualności

30 kwietnia mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek/trustów oraz w zakresie kryptowalut

30 kwietnia mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek/trustów oraz w zakresie kryptowalut
22 kwietnia 2022
30 kwietnia mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek/trustów oraz w zakresie kryptowalut

Zbliża się termin końcowy rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Z ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw wynika, iż podmioty prowadzące przed dniem 31 października 2021 roku działalność na rzecz spółek lub trustów albo działalności w zakresie walut wirtualnych mają obowiązek dokonać do 30 kwietnia 2022 roku wpisu odpowiednio do:

 1. rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów lub
 2. rejestru działalnosci w zakresie walut wirtualnych.

Działalność na rzecz spółek i trustów polega na świadczeniu następujących usług:

 1. tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 2. pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 3. zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 5. działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Działalność w zakresie walut wirtualnych polega na świadczeniu usług w zakresie:

 1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
 3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa powyżej,
 4. prowadzenia rachunków walut wirtualnych.

Przypominamy, iż podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł.

Link do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów – https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

Link do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych –

https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow

Powiązane

30 kwietnia mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek/trustów oraz w zakresie kryptowalut
22 kwietnia 2022

Zbliża się termin końcowy rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie…

30 kwietnia mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek/trustów oraz w zakresie kryptowalut
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera