Aktualności

Szkolenie – Obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energia elektryczną.

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
8 czerwca 2016
Szkolenie – Obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energia elektryczną.

Dla naszych Klientów przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną oferujemy przeprowadzenie szkolenia prowadzonego w formie praktycznych warsztatów w zakresie obowiązków koncesyjnych. W ramach warsztatów przedstawiamy w jaki sposób wypełnić obowiązki związane z posiadaniem koncesji na obrót energią elektryczną wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz innych organów.

Szkolenie ma charakter warsztatowy na którym wspólnie z Państwem będziemy pracować na wzorach dokumentów stosowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, Towarową Giełdę Energii, ARE, GUS, Urząd Celny lub Ministerstwo Energetyki.

W trakcie szkolenia przedstawimy m.in.:

  • zakres obowiązków koncesyjnych względem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • zakres obowiązków płatnika podatku akcyzowego,
  • metodologię obliczania opłaty koncesyjnej oraz praktyczne problemy związane z jej uiszczaniem,
  • coroczny obowiązek umorzenia odpowiednich świadectw pochodzenia (tzw. kolorowych certyfikatów – obecnie zielone, czerwone, żółte, fioletowe, białe) lub uiszczenie opłaty zastępczej),
  • wyjaśnienie obowiązku rejestracji i uzyskania tzw. ACER Code oraz raportowania danych dotyczących transakcji zgodnie z rozporządzeniem REMIT,
  • obowiązek przedstawiania danych i informacji na pisemne wezwanie Prezesa URE,
  • zakres obowiązków statystycznych wobec GUS,
  • praktyczne problemy z obowiązkami ewidencyjnymi zużycia energii elektrycznej.

Warsztaty prowadzone są w formie praktycznych kazusów, z wykorzystaniem aktualnie obowiązujących wzorów sprawozdań/ deklaracji, dopasowane są indywidualnie do profilu klienta. Oferujemy również przeprowadzanie warsztatów w siedzibie Państwa Spółki. W ramach przeprowadzonego szkolenia otrzymają Państwo również pełne zestawienie obowiązków wraz z terminami i sposobem ich wykonania.

Prowadzący warsztaty radca prawny Kacper Skalski wspólnik w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners sp.p. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek z sektora energetycznego, w szczególności największych spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną. Przeprowadził wiele postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki zakończonych wydanie koncesji na obrót energią elektryczną, obrót gazem ziemnym lub obrót gazem ziemnym z zagranicą.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu –kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną w przypadku niepodjęcia działalności lub niewykonywania działalności koncesjonowanej
8 czerwca 2016

Proces uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego w momencie…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera