News

We acquired Polish energy trading license for our Client

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
7 April 2022
We acquired Polish energy trading license for our Client

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną dla naszego Klienta.  Co warte podkreślenia to jest to jedna z 5 koncesji na obrót energią elektryczną (OEE)  wydana w tym roku przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Ze strony Kancelarii chcielibyśmy podziękować urzędnikom URE za sprawne przeprowadzenie procesu. 

Za uzyskanie koncesji Prezesa URE  na energią elektryczną odpowiadał zespół prawa energetycznego Kancelarii pod kierownictwem radcy prawnego Kacpra Skalskiego. 

Related

Uzyskaliśmy koncesję  na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ
7 April 2022

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ dla największego…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter