News

Corporate PPA agreements in Poland – case study

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
14 July 2022
Corporate PPA agreements in Poland – case study

Radca prawny Kacper Skalski przeprowadził dla jednego z największych międzynarodowych deweloperów OZE szkolenie z  umów Corporate PPA w Polsce. 

Radca prawny Kacper Skalski przedstawił praktyczne aspekty sporządzania umów Corporate PPA w Polsce. Szkolenie zostało poprowadzone na podstawie doświadczeń kancelarii, która doradzała prawnie przy wielu umowach Corporate PPA, które funkcjonują w Polsce. Radca prawny Kacper Skalski w już w 2017 r. reprezentował jedną ze spółek  obrotu energią wdrożając umowe Corporate PPA oparą na modelu zakupu energii z farm wiatrowych po stałej cenie z jednoczesną sprzedażą tego wolumenu do odbiorcy końcowego który był właścicielem farm wiatrowych.  W 2021 radca prawny Kacper Skalski doradzał Górażdże Cement SA przy jednej z największych umów Corporate PPA w Polsce z farmą fotowoltaiczną 64MW Witnica. 

Doradzaliśmy przy największej umowie Corporate PPA w Polsce

Related

Corporate PPA – Korzyści z posiadania koncesji na obrót energią OEE dla wytwórców energii sprzedających energię w modelu Corporate PPA
14 July 2022

  Koncesja, czyli… Przyjmuje się, że koncesja jest to akt (w praktyce decyzja administracyjna), którym…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter