Specjalizacje

Windykacja i spory sądowe

Współczesny rynek finansowy jest niezwykle rozbudowany i skomplikowany. Z jednej strony mamy do czynienia z szeroką gamą produktów i usług oferowanych przez banki, firmy pożyczkowe, instytucje płatnicze, domy maklerskie, spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i inne instytucje. Z drugiej strony istniejące na rynku produkty objęte są wieloma regulacjami, z których najdalej sięgające dotyczą przede wszystkim oferty prowadzonej wobec konsumentów i innych podmiotów nieprofesjonalnych.

Duży stopień skomplikowania faktycznego i prawnego produktów finansowych coraz częściej staje się przyczyną sporów między instytucjami finansowymi a ich klientami. Spory te mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak:

 • Niewłaściwe naliczanie odsetek, prowizji i opłat
 • Używanie klauzul abuzywnych w umowach
 • Niewłaściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych
 • Oszustwa, manipulacje i inne nadużycia rynkowe
 • Nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • Odmowa wypłaty lub realizacji świadczenia

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu financial litigation. Cechą wyróżniającą naszą kancelarię jest to, że reprezentujemy zarówno instytucje finansowe, jak i ich klientów, co pozwala nam lepiej zarządzać istniejącymi sporami, aktywnie działając w celu ich szybkiego i efektywnego zakończenia.

Nasze usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze sporów i windykacji mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Doradztwo przedprocesowe

  Dokonujemy szczegółowej analizy dokumentacji przekazywanej przez klientów i oceniamy szanse na powodzenie w sporze. Doradzamy w wyborze strategii postępowania, uwzględniając ryzyko i koszty procesu. Przygotowujemy opinie prawne na temat istniejących linii orzeczniczych sądów i opracowujemy szczegółowe strategie działania obejmujące postępowania reklamacyjne, negocjacje i mediacje, prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi oraz windykację roszczeń.

 2. Negocjacje i mediacja

  Posiadamy bogate doświadczenie w wykorzystywaniu negocjacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), takich jak mediacja, w rozwiązywaniu istniejących sporów między instytucjami finansowymi i ich klientami. Wykorzystywane przez metody cechują się szybkością postępowania, niższym stopniem sformalizowania oraz mniejszymi kosztami, aniżeli ma się to w wypadku klasycznych postępowań sądowych.

 3. Sprawy sądowe

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesach sądowych na wszystkich etapach. Sporządzamy i wnosimy do sądów pozwy, w tym w szczególności pozwy o zapłatę i domagamy się uznania umów lub części ich postanowień za nieważne. Zaskarżamy niekorzystne wyroki do sądów wyższej instancji i przygotowujemy skargi kasacyjne. Z sukcesem reprezentujemy naszych klientów m.in. w postępowaniach dotyczących sankcji kredytu darmowego czy chociażby nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

 4. Windykacja należności

  Pomagamy w odzyskaniu długów od osób fizycznych i prawnych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i egzekucyjnym. Przygotowujemy wezwania do zapłaty, uzyskujemy klauzule wykonalności pod tytułami egzekucyjnymi, oraz kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej. Przeprowadzamy monitoring kondycji finansowej dłużników i doradzamy we wpisywaniu dłużników do odpowiednich rejestrów. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach przeciwegzekucyjnych i dążeniu do zwolnień zajętego majątku spod egzekucji.

 5. Szkolenia i edukacja

  Organizujemy szkolenia, dostosowane do potrzeb klientów, dotyczące najnowszych trendów, regulacji i praktyk w dziedzinie prowadzenia sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami. Pomagamy obsługiwanym przez nas podmiotom zdobywać niezbędną wiedzę, by skutecznie funkcjonować w dynamicznym środowisku innowacyjnych produktów finansowych i praw konsumenta.

Raczyński Skalski & Partners to lider w rozwiązywaniu sporów i egzekucji długów

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners kieruje się indywidualnym podejściem do klienta i jego potrzeb. Naszym celem jest szybkie i skuteczne rozwiązanie sporu poprzez zawarcie ugody lub uzyskania korzystnego wyroku sądowego i wykonanie go, w tym z wykorzystaniem dostępnych sposobów egzekucji komorniczej. Do każdego zlecenia podchodzimy z zaangażowaniem i determinacją, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego dla klienta rezultatu.

Zrealizowane projekty
Firma transportowa

Wszczęcie i prowadzenie sprawy na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym przeciwko jednej z największych firm leasingowych.

Broker ubezpieczeniowy

Reprezentowanie interesów brokera ubezpieczeniowego należącego do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w zakresie zapłaty tzw. kurtażu brokerskiego od jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń.

Wytwórca energii z OZE

Prowadzenie sporów sądowych w zakresie uzyskania warunków przyłączenia dla farmy wiatrowej.

Spółki prawa handlowego

Prowadzenie licznych sporów korporacyjnych na rzecz naszych klientów.

Firma pożyczkowa

Prowadzenie windykacji masowej na podstawie weksli dla jednej z firm pożyczkowych.