Specjalizacje

Windykacja i spory sądowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych oraz windykacji obligacji korporacyjnych. Reprezentuje przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym jak i  przed sądami wszystkich instancji. W szczególności reprezentuje ona przedsiębiorców z branży energetycznej oraz finansowej. Kancelaria posiada również doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących leasingu oraz ubezpieczeń.

Doradztwo prawne z zakresu prawa procesowego obejmuje w szczególności:

  • Analizę sprawy pod kątem możliwości i zasadności dochodzenia roszczenia na drodze sądowej,
  • Prowadzenie negocjacji w imieniu klientów na etapie przedsądowym
  • Reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych;
  • Reprezentowanie klientów w sprawach związanych z naruszeniem przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Zrealizowane projekty
Firma transportowa

Wszczęcie i prowadzenie sprawy na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym przeciwko jednej z największych firm leasingowych.

Broker ubezpieczeniowy

Reprezentowanie interesów brokera ubezpieczeniowego należącego do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w zakresie zapłaty tzw. kurtażu brokerskiego od jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń.

Wytwórca energii z OZE

Prowadzenie sporów sądowych w zakresie uzyskania warunków przyłączenia dla farmy wiatrowej.

Spółki prawa handlowego

Prowadzenie licznych sporów korporacyjnych na rzecz naszych klientów.

Firma pożyczkowa

Prowadzenie windykacji masowej na podstawie weksli dla jednej z firm pożyczkowych.