Specjalizacje

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym skomplikowane przepisy i wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML i CFT) stawiają przed wybranymi rodzajami przedsiębiorców – tzw. instytucjami obowiązanymi – wiele wyzwań związanych z posiadaniem i wdrożeniem odpowiedniej dokumentacji i procedur wewnętrznych.

Raczyński Skalski & Partners, jako kancelaria prawna specjalizująca się w dziedzinie prawa finansowego, świadczy kompleksowe usługi w obszarze zgodności działania naszych klientów z obowiązującymi przepisami AML i CFT, pomagając w skutecznej identyfikacji kontrahentów, zarządzaniu ryzykiem oraz spełnianiu wszelkich pozostałych norm regulacyjnych.

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners kieruje się nie tylko tym, aby opracowywane przez nas rozwiązania pozostawały w najwyższej zgodności z prawem, ale były także dostosowane do obszaru i skali działalności naszych klientów, w szczególności nie wiązały się z nadmiernymi utrudnieniami i kosztami, które w negatywny sposób odbijałyby się na prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa AML i CFT obejmuje dziesiątki przeprowadzonych projektów zrealizowanych na rzecz różnego rodzaju instytucji obowiązanych, włączając w to:

 • banki krajowe,
 • krajowe instytucje płatnicze (KIP),
 • małe instytucje płatnicze (MIP),
 • zakłady ubezpieczeń,
 • pośredników ubezpieczeniowych,
 • pośredników nieruchomościowych,
 • dostawców usług w zakresie walut wirtualnych,
 • stacjonarne kantory walut,
 • instytucje pożyczkowe,
 • lombardy.

Nasze usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze AML i CFT mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Audyt i wdrożenia dokumentacji wewnętrznej AML i CFT:

  Nasza kancelaria przeprowadza szczegółowe audyty AML i CFT, identyfikując obszary ryzyka, opracowując i dostosowując procedury wewnętrzne naszych klientów do aktualnych norm i wytycznych regulacyjnych. Wdrażamy m.in. spersonalizowane procedury ogólne, procedury raportowe i procedury zgłaszania nadużyć, arkusze oceny ryzyka ogólnego i indywidualnego oraz narzędzia onboardingu klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

 2. Zapewnianie zgodności z wytycznymi GIIF, KNF oraz EBA:

  Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w prawie i dostosowujemy działalność naszych klientów do najnowszych wytycznych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) czy Europejskiego Bankowego Urzędu Nadzoru (EBA), zapewniając obsługiwanym przez nas podmiotom utrzymywanie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz praktykami branżowymi.

 3. Outsourcing procesów AML i CFT:

  Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi wdrożenia outsourcingu procesów AML i CFT. Doradzamy w zakresie tego, jakie procesy mogą podlegać outsourcingowi, oraz przygotowujemy niezbędne umowy powierzenia, które pozostają w zgodności nie tylko z przepisami dotyczącymi AML i CFT, ale także wszelkimi pozostałymi normami, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 4. Wsparcie w wypełnianiu wszelkich raportów i informacji sprawozdawczych:

  Raportowanie i przekazywanie informacji sprawozdawczych stanowi istotny element skutecznej strategii AML/CFT, którego wdrożenie może jednak wiązać się z wieloma obciążeniami i problemami natury faktycznej. Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w wypełnianiu wszelkich raportów i formularzy wymaganych przez organy nadzoru, w tym KNF czy GIIF.

 5. Reprezentacja przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi:

  Nasi doświadczeni prawnicy reprezentują klientów przed organami nadzoru, takimi jak KNFczy GIIF oraz sądami administracyjnymi, zapewniając skuteczną obronę interesów naszych klientów, także wówczas, gdy w sprawie nałożono lub istnieje ryzyko nałożenia sankcji finansowych na podmiot obowiązany lub osoby nim zarządzające.

 6. Szkolenia dla AML Officerów, wyznaczonych członków zarządu oraz pozostałych pracowników:

  Oferujemy wysokiej jakości szkolenia dla AML Officerów, członków zarządu odpowiedzialnych za procesy AML i CFT oraz pozostałych pracowników działów obsługi i weryfikacji klienta, dostosowane do unikalnych potrzeb każdej z zainteresowanej firm. Nasze programy szkoleniowe obejmują aktualne kwestie prawne, przypadki praktyczne oraz najnowsze trendy w dziedzinie AML i CFT.

 7. Zapewnianie zgodności z sankcjami unijnymi i polską ustawą sankcyjną:

  Nasze dedykowane podejście do kwestii AML i CFT obejmuje również aspekty związane z sankcjami, w szczególności wprowadzonymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nasi prawnicy śledzą i interpretują zmieniające się przepisy Unii Europejskiej oraz polskiej ustawy sankcyjnej, dostarczając klientom kompleksowej wiedzy i środków niezbędnych do przestrzegania obowiązującego prawa.

 8. Weryfikacja łańcuchów dostaw:

  Rozumiejąc znaczenie skutecznego zarządzania ryzykiem sankcyjnym, nasza kancelaria oferuje usługi weryfikacji łańcuchów dostaw pod kątem zgodności z sankcjami. Przeprowadzamy kompleksową analizę partnerów biznesowych, dostawców i kontrahentów, aby zapewnić, że wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw są zgodni z obowiązującymi przepisami sankcyjnymi.

Współpraca z Raczyński Skalski & Partners to inwestycja w bezpieczeństwo i innowacje.

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners zapewnia swoim klientom nie tylko kompleksowe doradztwo prawne, ale również partnerską współpracę w budowaniu bezpiecznych, zgodnych z przepisami i skutecznych struktur biznesowych. Oprócz dostarczania tradycyjnych usług prawnych jesteśmy zaangażowani w ciągłe śledzenie zmian w przepisach i technologiach, aby dostarczać obsługiwanym przez nas podmiotom najnowsze i najbardziej skuteczne rozwiązania w obszarze AML i CFT.