Specjalizacje

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria specjalizuje się również w usługach prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń. Oferujemy obsługę prawną obejmującą doradztwo prawne w szczególności w zakresie następujących czynności:

  • Opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), zarówno majątkowych jak i życiowych,
  • ocena zgodności OWU z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • tworzenie i opiniowanie umów agencyjnych dla różnych modeli sprzedaży,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed KNF i innymi instytucjami publicznymi,
  • reprezentacja klientów w zakresie sporów między zakładami ubezpieczeń oraz agentami bądź innymi podmiotami współpracującymi
Zrealizowane projekty
Broker ubezpieczeniowy

Reprezentacja brokera ubezpieczeniowego w sporze sądowym z zakładem ubezpieczeń o zapłatę tzw. kurtażu brokerskiego – zakończona uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta.

Zakład ubezpieczeń

Opiniowanie umów agencyjnych w zakresie współpracy pomiędzy największymi zakładami ubezpieczeń a jednym z największych na rynku pośredników ubezpieczeniowych.