Specjalizacje

Innowacje w świecie kryptoaktywów: MiCAR i technologia blockchain

Kryptoaktywa na przestrzeni ostatnich kilku lat stały się nieodłącznym elementem globalnej transformacji ekonomicznej. W miarę wzrostu znaczenia gospodarczego kryptoaktywów przed firmami inwestującymi na rynku europejskim postawiono wyzwanie zrozumienia i dostosowania się do postępującej ewolucji regulacyjnej, szczególnie w kontekście uchwalenia nowego rozporządzenia unijnego w sprawie kryptoaktywów, zwanego MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Raczyński Skalski & Partners, jako kancelaria prawna specjalizująca się w obszarze innowacji finansowych, oferuje kompleksowe doradztwo prawne dostosowane do potrzeb klientów działających w świecie aktywów wirtualnych, realizujących przedsięwzięcia związane chociażby z emisją i dopuszczeniem na rynek kryptoaktywów, uzyskiwaniem zewnętrznego finansowania za pośrednictwem programów ICO i STO czy prowadzeniem platform wymiany, kantorów i portfeli walut wirtualnych.

Usługi prawne świadczone przez kancelarię Raczyński Skalski & Partners charakteryzują się nie tylko wysoką dbałością o bezpieczne i niskokosztowe zaimplementowanie najnowszych regulacji prawnych dotyczących aktywów wirtualnych, ale także umiejętnością powiązania nowego obszaru regulacji z dobrą znajomością prawa usług płatniczych oraz prawa rynku kapitałowego. Produkty wprowadzane przez naszych klientów na rynek integrują wiele problemów prawnych, stąd nasze doradztwo ma charakter interdyscyplinarny.

Nasze usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze kryptoaktywów mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Doradztwo regulacyjne w kontekście MiCAR:

  Śledzimy i analizujemy zmiany wprowadzane przez MiCAR, aby móc zapewnić naszym klientom zgodność z najnowszymi przepisami oraz wytycznymi uchwalonymi na poziomie europejskim. Doradzamy w dostosowaniu istniejących modeli biznesowych do nowych regulacji dot. świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów oraz emisji tokenów powiązanych z aktywami (ART), tokenów będących e-pieniądzem (EMT) oraz pozostałych kryptoaktywów.

 2. Rejestracja VASP w Polsce:Nasza kancelaria od kilku lat oferuje wsparcie w procesie rejestracji dostawców usług w zakresie walut wirtualnych (Virtual Assets Service Providers, VASPs) w rejestrze prowadzonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu i wypełnieniu wszelkich wymogów rejestracyjnych, zapewniając płynne i zgodne z prawem rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.

 3. Pozyskiwanie finansowania (ICO i STO):

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu finansowania poprzez ICO (Initial Coin Offering) i STO (Security Token Offering). Pomagamy naszym klientom w każdym etapie tego procesu, począwszy od analizy i planowania strategii finansowania, poprzez przygotowanie dokumentacji prawnej, aż po realizację samej oferty. Nasze doświadczenie w dziedzinie tokenów inwestycyjnych łączymy z efektywnym doradztwem z zakresu prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych.

 4. Tworzenie struktur biznesowych w dziedzinie kryptoaktywów:

  Projektujemy i dostosowujemy struktury biznesowe do specyfiki działalności gospodarczej związanej z kryptoaktywami, uwzględniając aspekty prawa prywatnego oraz prawa publicznego, w tym również prawa podatkowego. Nasze podejście umożliwia obsługiwanym przez nas podmiotom efektywne zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, w tym wybór odpowiednich rozwiązań optymalizujących procesy zachodzące wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 5. Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych:

  Nasza kancelaria świadczy usługi przygotowywania i opiniowania umów cywilnoprawnych, których elementem są kryptoaktywa, takich jak umowy pożyczki, sprzedaży czy opcji. Doradzamy także w zakresie umów integrujących kryptoaktywa jako klasyczną metodę zabezpieczenia wykonania umowy. Posiadamy niezbędną wiedzę co do ewolucji statusu prywatnoprawnego kryptoaktywów, w tym walu wirtualnych, takich jak Bitcoin czy Ethereum, w prawodawstwie i orzecznictwie sądów polskich oraz trybunałów unijnych.

 6. Przygotowywanie procedur AML/CFT dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami:

  Oferujemy wsparcie w przygotowaniu procedur AML/ CFT dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami, włączając w to procedury identyfikacji ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, onboardingu klientów czy raportowania transakcji. Dbamy o to, by procedury przyjmowane przez naszych klientów były zawsze zgodne z wytycznymi organów nadzoru, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).

 7. Reprezentacja przed organami nadzoru i sądami:

  Nasi prawnicy reprezentują klientów przed organami nadzoru oraz sądami administracyjnymi oraz powszechnymi, pomagając w rozwiązywaniu sporów i zapewniając obronę interesów gospodarczych. Dokładamy najwyższych starań, aby działalność naszych klientów, która chociaż posiada wysoce innowacyjny charakter, była transparentna i nie budziła wątpliwości prawnych w oczach organów nadzoru lub sądów.

 8. Szkolenia i edukacja:

  Organizujemy szkolenia, dostosowane do potrzeb klientów, dotyczące najnowszych trendów, regulacji i praktyk w dziedzinie kryptoaktywów. Pomagamy obsługiwanym przez nas podmiotom zdobywać niezbędną wiedzę, by skutecznie funkcjonować w dynamicznym środowisku innowacyjnych produktów finansowych wykorzystujących technologię blockchain. Oferta prowadzonych przez nas warsztatów może być indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego z klientów.

Raczyński Skalski & Partners to partner we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners kieruje się dedykowanym podejściem do klienta, którego celem jest wspieranie go w osiągnięciu sukcesu i bezpieczeństwa regulacyjnego w świecie kryptoaktywów. Dbamy o to, by rynek aktywów wirtualnych, w tym walut wirtualnych, mógł ciągle wzrastać oraz cieszyć się wysokim zaufaniem konsumentów. Dokładamy najwyższych starań, aby działalność naszych klientów pozostawała w zgodzie z MiCAR, Travel Rule, wytycznymi EBA i nie budziła wątpliwości organów nadzoru, takich jak KNF czy GIIF.