Zespół

Tomasz Przybytniewski Tomasz Przybytniewski Senior Associate

Adwokat swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w jednym z największych banków komercyjnych, gdzie wspierał tworzenie wewnętrznych procesów zgodnie z regulacjami, oraz departamencie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialnym za nadzór nad tym sektorem.

Współtworzył politykę nadzorczą związaną ze świadczeniem usług płatniczych przez banki m.in. wdrożeniem Silnego Uwierzytelnienia Klienta (SCA) oraz angażował się w działania w obszarze relacji banków komercyjnych z niebankowymi dostawcami usług płatniczych. Współuczestniczył również w projektach związanych z wdrażaniem regulacji AML oraz brał udział w procesach legislacyjnych związanych z regulacjami MICA i DORA. Posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane publikacje
Źródła pozyskiwania danych w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Od wielu lat obowiązują przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (ustawa o AML), które obligują podmioty zobowiązane (zawierające w sobie wiele kategorii podmiotów tzw. rynku finansowego od banków, instytucji płatniczych do notariuszy) do wykonywania szeregu czynności na danych użytkowników, w szczególności realizowanych transakcjach.

Data: 28 lutego 2023