Zespół

Gracjan Bielawski Gracjan Bielawski Aplikant radcowski

Linkedin

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii od 2019 roku. Uczestniczy w pracach zespołu prawa energetycznego. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu do odbiorców końcowych, a także dla wytwórców energii z OZE. Dodatkowo doradza klientom Kancelarii w zakresie prowadzenia sporów sądowych i dochodzenia należności od kontrahentów.

W wolnym czasie gra w tenisa ziemnego oraz uprawia kolarstwo szosowe.