Zespół

Aleksander Wasiak

Specjalizacje:

Aleksander Wasiak Aleksander Wasiak Aplikant radcowski, Of counsel

Specjalizacje:

Ekspert z zakresu prawa usług płatniczych (PSD oraz SCA/CSC), przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik in-house oraz specjalista ds. zgodności u wiodących dostawców usług płatniczych.Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa oraz europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W ostatnich latach jego doświadczenie obejmowało w szczególności:

  1. doradztwo prawne i biznesowe w rozwoju regulowanego kantoru internetowego,
  2. zapewnianie zgodności działalności dostawców świadczących wyłączenie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP),
  3. wsparcie krajowej instytucji płatniczej w procesie “re-autoryzacji” oraz dostosowania działalności do nowelizacji przepisów oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2018 rok),
  4. koordynację postępowania o uzyskanie zezwolenia Prezesa NBP na prowadzenie schematu płatniczego,
  5. budowanie systemu ochrony danych osobowych u dostawców usług płatniczych,
  6. podejmowanie czynności związanych z stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego i procesami KYC;
  7. tworzenie, modyfikowanie oraz weryfikowanie umów, procedur, regulaminów i innych dokumentów dla instytucji finansowych,
  8. przeprowadzanie szkoleń oraz kontroli wewnętrznych,
  9. sporządzanie dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych.