Zespół

Aleksander Wasiak

Specjalizacje:

Aleksander Wasiak Aleksander Wasiak Associate

Specjalizacje:

Ekspert z zakresu prawa usług płatniczych (PSD oraz SCA/CSC), przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik in-house oraz specjalista ds. zgodności u wiodących dostawców usług płatniczych.Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa oraz europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W ostatnich latach jego doświadczenie obejmowało w szczególności:

  1. doradztwo prawne i biznesowe w rozwoju regulowanego kantoru internetowego,
  2. zapewnianie zgodności działalności dostawców świadczących wyłączenie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP),
  3. wsparcie krajowej instytucji płatniczej w procesie “re-autoryzacji” oraz dostosowania działalności do nowelizacji przepisów oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2018 rok),
  4. koordynację postępowania o uzyskanie zezwolenia Prezesa NBP na prowadzenie schematu płatniczego,
  5. budowanie systemu ochrony danych osobowych u dostawców usług płatniczych,
  6. podejmowanie czynności związanych z stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego i procesami KYC;
  7. tworzenie, modyfikowanie oraz weryfikowanie umów, procedur, regulaminów i innych dokumentów dla instytucji finansowych,
  8. przeprowadzanie szkoleń oraz kontroli wewnętrznych,
  9. sporządzanie dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych.

Wybrane publikacje
Kary nałożone przez KNF w 2022 roku

W niniejszym artykule przybliżone zostaną przesłanki, które stanowiły podstawę do nałożenia kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2022 roku.

Data: 29 sierpnia 2022
WYTYCZNE EBA DOT. AML/CFT – CZĘŚĆ III

Jak już wspomniano, AML Officer powinien sporządzać sprawozdanie z swojej działalności co najmniej raz w roku i przekazywać je Zarządowi. Sprawozdanie z działalności AML Officera powinno być proporcjonalne do skali i charakteru działalności instytucji obowiązanej.

Data: 17 sierpnia 2022
Wytyczne EBA dotyczące AML/CFT – część II

Artykuł skupia się na wytycznych kierowanych do AML Officera

Data: 3 sierpnia 2022
Wytyczne EBA dotyczące AML/CFT – część I

14 czerwca 2022 EBA opublikował „Wytyczne określające role i obowiązki inspektorów ds. zgodności z przepisami AML/CFT.

Data: 26 lipca 2022
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w działalności lombardów

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w działalności lombardów (projekt ustawy o działalności lombardowej)

Data: 30 czerwca 2022
Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował zaktualizowany Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych

Data: 2 czerwca 2022
Przegląd kar administracyjnych nakładanych przez GIIF

Przegląd kar administracyjnych nakładanych przez GIIF

Data: 18 maja 2022
Projekt zmiany RTS 2018/389 dotyczący wyłączeń stosowania SCA

Projekt zmiany RTS 2018/389 dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

Data: 28 kwietnia 2022
30 kwietnia mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek/trustów oraz w zakresie kryptowalut

Zbliża się termin końcowy rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Data: 22 kwietnia 2022
Stanowisko UKNF dot. wideoweryfikacji klienta instytucjonalnego

W dniu 3 marca 2022 roku UKNF opublikował istotne Stanowisko dotyczące identyfikacji klienta instytucjonalnego i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji

Data: 5 kwietnia 2022
Przelew na nieprawidłowy rachunek – co zrobić?

Niejeden użytkownik, dla którego prowadzony jest rachunek płatniczy (np. rachunek bankowy), mógł pomylić się i…

Data: 14 marca 2022
Relacje instytucji obowiązanych z osobami będącymi PEP

Ustawa AML wyróżnia szczególne kategorie klientów, w stosunku do których instytucje obowiązane mają obowiązek stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

Data: 21 lutego 2022
Rejestr rachunków bankowych, płatniczych i maklerskich

Rejestr rachunków bankowych, płatniczych i maklerskich, czyli omówienie podstawowych założeń funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej

Data: 14 lutego 2022
Płatności przy użyciu instrumentów płatniczych – “ograniczona sieć”

Płatności przy użyciu instrumentów płatniczych w ramach “ograniczonej sieci”. Kiedy można zastosować wyłączenie stosowania przepisów UUP?

Data: 3 lutego 2022
Umowa ramowa o świadczenie usług płatniczych

Jakie są zatem wynikające z UUP obowiązki informacyjne PSP w stosunku do użytkownika w zakresie treści umowy ramowej

Data: 24 stycznia 2022
Nowe Komunikaty GIIF

Nowe Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – opracowanie – zapoznaj się

Data: 17 stycznia 2022
Obowiązki AML/CFT w działalności instytucji finansowych

Obowiązki AML/CFT w działalności instytucji finansowych, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Jakie są główne obowiązki?

Data: 10 stycznia 2022
Zgłoszenie informacji o rozbieżnościach w CRBR

Zgłoszenie informacji o rozbieżnościach w CRBR przez instytucje obowiązane zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 31 października

Data: 8 grudnia 2021
Aleksander Wasiak dołączył do zespołu Kancelarii

Aleksander Wasiak dołączył do zespołu Kancelarii – ekspert z zakresu prawa usług płatniczych. Witamy serdecznie w naszym zespole

Data: 1 grudnia 2021