Specjalizacje

Wdrożenie RODO

Co to jest RODO i kogo dotyczy?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie RODO obowiązuje wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rozporządzenie RODO wprowadza nowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kto jest zobowiązany do stosowania RODO?

Rozporządzenie RODO obowiązuje wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czyli praktycznie każdego przedsiębiorcę.

Jaki jest termin na wdrożenie RODO?

Rozporządzenie RODO zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. i do tej daty każdy przedsiębiorca musi dostosować funkcjonowanie swojej działalności do wymogów RODO.

 

Dlaczego my?

Kancelaria zapewnia bieżące doradztwo prawne dla największych spółek z sektora energetycznego i finansowego. Od wielu lat odpowiada za zapewnienie zgodności działalności tych spółek z przepisami o ochronie danych osobowych. Prawnicy Kancelarii wielokrotnie przeprowadzali  audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa dla największych polskich spółek. Kancelaria wdraża oraz aktualizuje procedury ochrony danych osobowych w tym przygotowuje przedsiębiorców do wymogów RODO. Prawnicy Kancelarii sporządzają wzorce umów oraz regulaminów stosowanych w masowej sprzedaży w relacjach z konsumentami oraz klientami biznesowymi. Kancelaria zapewnia zgodność działalności marketingowej oraz sprzedażowej klientów z wymogami świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za organizację systemu mailingu marketingowego, sprzedaży z wykorzystanie wzorców umów elektronicznych w tym  organizacje systemu sprzedażowego z wykorzystaniem call center.

Oferta na wdrożenie RODO

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji jak przygotować się do RODO lub ofertę wdrożenia RODO prosimy o kontakt: kacper.skalski@rsplegal.pl