Specjalizacje

Prawo sportowe

Kancelaria specjalizuje się w usługach prawnych z zakresu prawa sportowego oraz kwestii praw do wizerunku i praw autorskich osób publicznych. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne dla sportowców w zakresie kontraktów o profesjonalne uprawianie sporu, umów reklamowych, umów sponsoringowych oraz umów związanych z udzieleniem praw do wizerunku sportowca. Dodatkowo Kancelaria zapewnia usługi prawne dla osób publicznych w zakresie wykorzystania wizerunku oraz praw autorskich.

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu prawa sportowego oraz praw do wizerunku w szczególności:

  • Kancelaria zapewnia usługi prawne w zakresie przygotowania, opiniowania, umów o profesjonalne uprawnianie sportu, kontraktów menadżerskich z zawodnikami, trenerami, menedżerami i działaczami,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają zawodnikom pomoc prawną w zakresie rozwiązania kontraktów z przyczyn leżących po stronie klubu oraz windykacje należnych zawodnikom wynagrodzeń, kwot kontraktowych i transferowych,
  • Kancelaria świadczy usługi prawne przygotowanie oraz doradztwo w zakresie umów sponsoringowych, umów reklamowych oraz umów ambasadorskich,
  • Prawnicy Kancelarii wspierają zawodników oraz menedżerów w negocjacjach transferowych.
Zrealizowane projekty
Sportowcy

Skuteczne reprezentowanie zawodników (piłka nożna, kolarstwo oraz lekkoatletyka) w zakresie dochodzenia należności z kontraktów zawodniczych.

Zawodnicy piłki nożnej

Opiniowanie umów transferowych dla zawodników piłki nożnej.

Sportowcy

Negocjacje i doprowadzenie do zawarcia umów sponsoringowych i reklamowych na kwotę ponad 1 mln złotych.

Sportowcy

Negocjacje i doprowadzenie do zawarcia umów ambasadorskich na kwotę około miliona złotych.