The Team

Tomasz Przybytniewski Tomasz Przybytniewski Senior Associate

Adwokat swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w jednym z największych banków komercyjnych, gdzie wspierał tworzenie wewnętrznych procesów zgodnie z regulacjami, oraz departamencie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialnym za nadzór nad tym sektorem.

Współtworzył politykę nadzorczą związaną ze świadczeniem usług płatniczych przez banki m.in. wdrożeniem Silnego Uwierzytelnienia Klienta (SCA) oraz angażował się w działania w obszarze relacji banków komercyjnych z niebankowymi dostawcami usług płatniczych. Współuczestniczył również w projektach związanych z wdrażaniem regulacji AML oraz brał udział w procesach legislacyjnych związanych z regulacjami MICA i DORA. Posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.