News

We advised on registration proces of Energy Cooperative Helios

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
1 August 2022
We advised on registration proces of Energy Cooperative Helios

Kolejny ciekawy projekt w którym doradzali prawnie prawnicy Kancelarii.  Doradztwo prawne radcy prawnego Kacpra Skalskiego obejmowało kwestie z zakresu  prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w procesie powstania oraz rejestracji Spółdzielni Energetycznej Helios. Spółdzielnia Energetyczna Helios została skutecznie zarejestrowana w KRS. Głównym celem Spółdzielni Energetycznej Helios jest budowa Obywatelskiego Społeczeństwa Energetycznego w szczególności poprzez inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne PV) we współpracy z spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wspólnotami. 

Warto dodać, że nasza Kancelaria prawna będzie doradzała Spółdzielni Energetycznej Helios przy wdrażaniu i instalacji projektów odnawialnych źródeł energii na budynkach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Życzymy Spółdzielni Energetycznej Helios realizacji jak największej ilości instalacji OZE oraz instalacji fotowoltaicznych, które przyczynią się do bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców naszego kraju. 

Related

Corporate PPA – Korzyści z posiadania koncesji na obrót energią OEE dla wytwórców energii sprzedających energię w modelu Corporate PPA
1 August 2022

  Koncesja, czyli… Przyjmuje się, że koncesja jest to akt (w praktyce decyzja administracyjna), którym…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter